Sarsıntı bölgesinde ziraî üretim canlandırılarak üretim sürdürülebilir hale getirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli zelzelelerin etkilediği bölgelerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler için 2022 üretim yılı mazot ve gübre destekleme ödemelerinin nakdi olarak yapılması sağlandı.

Bu kapsamda 24 Şubat’tan itibaren toplamda 2,9 milyar lira mazot, gübre ve yem bitkisi destekleme ödemesi yapıldı.

Depremler nedeniyle ziyan gören ve afet bölgesi ilan edilen vilayet ve ilçelerde, yurt içinde üretilip sertifikalandırılmış tohumu kullanan çiftçilere 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım takviyesi yüzde 100 artırılarak ödenecek.

Böylece zelzele bölgesi için buğday, arpa, çavdar, yulaf, çeltik ve tritikale için dekara 50 lira olan sertifikalı tohum takviyesi 100 lira, kuru fasulye, mercimek ve yonca için dekara 60 lira olan sertifikalı tohum takviyesi ise 120 lira ödenecek.

MÜRACAAT MÜDDETLERİ UZATILDI

Deprem bölgesi vilayetlerinde ve öbür vilayetlerde vaktinde müracaat yapılamayacağı, gecikmeler ve kısıtlar olabileceğinden destekleme müracaat müddeti Organik Tarım Takviyesi, Yeterli Tarım Uygulamaları Takviyesi, Toprak Tahlili Dayanağı ve Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Takviyesi müracaat müddetleri uzatıldı.
Bitkisel üretimin temeli olan sertifikalı tohumluk üretiminin aksamadan devamının sağlanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca idari ve teknik tüm önlemler alındı. Bu kapsamda afet bölgesinde geçerli olmak üzere ilgili tohumluk sertifikasyon yönetmeliklerinde yer alan tohumluk beyannamelerinin son müracaat mühletleri uzatıldı.

Ayrıca bu vilayetlerde tohumculuk dalı içerisinde faaliyet gösteren tüm gerçek ve hukuksal şahısların yetki mühletleri 6 ay uzatıldı. Bununla birlikte OHAL bölgesindeki vilayet müdürlüklerince yürütülen tohumluk sertifikasyon süreçlerinin ilgili kamu sertifikasyon laboratuvar müdürlüklerince de yerinde yürütülebilmesi hedefiyle yetkilendirme yapıldı.

Depremden etkilenen bölgelerdeki üreticilerimizin üretime devam etmeleri emeliyle ilkbahar periyodu tarım takvimine uygun olarak çalışmalar başlatıldı. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller ve hububat ile zerzevat üretiminin artırılmasına yönelik olarak “Tarım Yerlerinin Kullanımının Aktifleştirilmesi Projesi” çerçevesinde 112 milyon lira kaynak tahsis edilerek ekim-dikimlerle ilgili faaliyetlere başlandı.

Öte yandan afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde toplam 1,9 milyon dekar mera alanının ıslahına start verildi. Merada hayvancılık yapan çiftçilerin çoban çadırı, hayvan çadırı, yemlik, sıvat ve çoban çantası gereksinimlerinin karşılanması için yaklaşık 56,6 milyon lira bütçe ile “Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi” uygulamaya koyuldu. Sarsıntı bölgesinde tohum ve gübre bayilerinin açılmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, bu bayilerdeki eser teminine yönelik tedarikçiler ile görüşülerek önceliklendirilmesi sağlandı.

Ayrıca zelzele bölgesindeki vilayetlerde yüklü olarak bulunan kayısı, zeytin, antepfıstığı ve turunçgil bahçelerinde bahar periyodunda aşı, budama, çapalama, gübreleme, ilaçlama üzere yapılması gereken uygulamalara yönelik bakanlık üniteleri ile üretici birlikleri ve kooperatifler ortasında uyum sağlandı.
Depremler nedeniyle ziyan gören ve afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde ziraî üretimin canlanması, sürdürülebilir hale getirilmesi, sağlam eser temini ve pazarlamasına katkı sağlamak gayesiyle “Türkiye’de Sarsıntıdan Etkilenen Bölgede Ziraî Ekosistemleri Uygunlaştırmak Hedefiyle Düzgün Tarım Uygulamalarının Entegre Edilmesi Projesi” hazırlanarak Global Etraf Fonu (GEF)’na sunuldu.

Depremzedelerin muhtaçlıklarının karşılanması ve zerzevat üretiminin artırılması hedefiyle zelzeleden etkilenen vilayetlerde yaklaşık 10 milyon zerzevat fidesinin yüzde 75 hibe ile üreticilere temin edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*